Giấy Can Gateway A1 (tờ) Imaging Series

Xuất xứ: 
Anh
Nhãn hiệu: 
Size: 
60x84
Giá bán: 
5,000 VND

Thông tin chi tiết

Giấy Can Gateway A1 Imaging Series (tờ  khổ 60x84cm):

- Can 53gsm khổ 60x84cm : 5.000đ

- Can 63gsm khổ 60x84cm : 5.500đ

- Can 73gsm khổ 60x84cm : 6.000đ

- Can 83gsm khổ 60x84cm : 7.000đ

- Can 90gsm khổ 60x84cm : 7.500đ

- Can 112gsm khổ 60x84cm : 8.500đ

- Can 150gsm khổ 60x84cm : 10.800đ