Giấy Can Gateway A1 (tờ) Imaging Series

Xuất xứ: 
Anh
Nhãn hiệu: 
Size: 
60x84
Giá bán: 

Thông tin chi tiết

Giấy Can Gateway A1 Imaging Series (tờ  khổ 60x84cm):

- Can 53gsm khổ 60x84cm 

- Can 63gsm khổ 60x84cm 

- Can 73gsm khổ 60x84cm 

- Can 83gsm khổ 60x84cm 

- Can 90gsm khổ 60x84cm 

- Can 112gsm khổ 60x84cm

- Can 150gsm khổ 60x84cm